Aldizkarirako artikulua bidali

Erabili ondoko formularioa EHPEren Aldizkarian argitaratzea nahi dituzun artikuluak bidaltzeko.

Behar bezala bete ahal izateko, argitaratzeko arauak kontuan izatea gomendatzen dizugu.

Baimendutako formatoak: doc, docx, rtf, odf
Artikulua EHPEren Aldizkarian argitaratzeko bidaltzean, egileek konpromisoa hartzen dute dagozkien egile eskubideak Aldizkariari lagatzeko eta artikulua originala dela adierazten dute, hau da, ez dela beste aldizkari batzuetan argitaratua edo aurkeztua izan.