Beka-eskaera

Bete ondoko formularioa, EHPEren Fundazioak eskainitako bekak eskatzeko.

Edozein zalantza argitzeko, deialdi bakoitzari dagokion oinarria duzu eskuragarri.

Pediatriako zein Haur-Kirurgiako mediku egoiliarren kasuan betetzeko bakarrik
Formatoa: UUUU
Inocencio Elola beka eskatuz gero betetzeko soilik, azaldu hemen horretarako justifikazioa
Izenburua eta egileak sartu (izenaren iniziala eta abizenak), gehienez 6
AEPren Kongresurako zein espezialitate pediatrikoen bileretarako beken kasuan, aurkeztu beharreko lanaren kopia erantsi. Inocencio Elola bekaren kasuan, honakoak biltzen dituen fitxategi bakarra erantsi: 1) EHPEren lehendakariari gutuna, non ikertu beharreko gaia, lan-plangintza eta aukeraturiko Zentroa azalduko diren. 2) espediente akademikoa eta CVa. 3) herrialdeko hizkuntza ezagutzen delako berme nahikoa adierazten duen agiria, eskaera atzerrian dagoen zentro baterako bada.. 4) egonaldi eta lekualdatzeen aurrekontua. 5) beste finantzaketa-iturri badagoen edo ez adierazten duen zinpeko aitorpena. Egonez gero, finantza-erakundea eta kopurua zehaztu. Baimendutako formatoak: pdf, doc, docx, rtf, odf
Baimendutako formatoak: pdf, doc, docx, rtf, odf